Kohti vaaleja #1! Oulu pohtii hakemusta kulttuuripääkaupungiksi ja näkyvän graffitinsa kohtaloa

12.05.2021
01 oulu kuntavaalikysely kulttuuritoimitus

KULTTUURIPOLITIIKKA | Kulttuuritoimitus kysyi Oulun kuntavaaliehdokkailta 5 kiperää kysymystä kulttuurielämän tilasta heidän kotikaupungissaan. Oulusta vastauksia tuli 37 kappaletta, mutta vain SDP:n ja Vihreiden ehdokkailta.

Kari Pitkänen

Kulttuuritoimituksen kuntavaalikysely lähetettiin eduskuntapuolueiden puoluetoimistojen kautta kuntavaaliehdokkaille viidessä kaupungissa. Kohdekaupungit olivat kulttuuripääkaupungiksi hakevat Oulu, Savonlinna ja Tampere sekä Helsinki ja Turku.

Koska puoluetoimistojen edustajat halusivat itse jakaa kyselyn, Kulttuuritoimituksella ei ole ollut käytössä sähköpostilistoja, eikä siksi voinut jakaa sitä suoraan ehdokkaille. Siksi nyt ehdokkaiden pyynnöstä olemme avanneet lisäkyselyn, johon ulkopuolelle jääneet ehdokkaat voivat vastata. Sen voi tilata tästä linkistä. Julkaisemme Kuntavaalit + -jutun parhaat vastaukset erikseen toukokuun lopussa. [EDIT. Tämä kappale lisätty 14.5.2021]

Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi yhteensä 215 ehdokasta, joista noin puoli tusinaa ei halunnut nimiään julki. Kahdessa kaupungissa vastauksia tuli vain kahden puolueen ehdokkailta. Julkaisemme kaupunkikohtaiset jutut peräkkäin viiden päivän aikana.

LUE MYÖS
Kohti vaaleja #5! Helsinki iloitsee Oodista, haluaa lisätukea esiintyville freelancereille ja ehdottaa Best of Sibelius -konsertteja
Kohti vaaleja #4! Turku toivoo uutta konserttitaloa sekä lisää työtiloja taiteilijoille ja bändeille
Kohti vaaleja #3! Tampere odottaa uutta Sara Hildénin museota ja haluaa kirjastoon ompelukoneen ja verenpainemittarin
Kohti vaaleja #2! Savonlinna on huolissaan teatterista ja toivoo kirjastosta tukea pikkulapsille ja ikäihmisille

* *

02 osanotto oulu kuntavaalikysely kulttuuritoimitus

* *

Mikä tai mitkä kulttuurin alat tarvitsisivat enemmän julkista tukea Oulussa? Mistä voisi karsia?

Raine Pernu, SDP: Oulu voisi toimia isommin televisio- ja elokuva-alan toimijoiden houkuttelemiseksi seudulle. Helsinki ja Lappi vetävät, mutta muuten on hiljaisempaa. Väliportaan hallinnosta voi leikata ensimmäisenä. Suurkuntaliitoksen jälkeen meillä on johtajien johtajia, jotka muodostavat moniportaisen byrokratiakoneiston.

Heini Tuorila, Vihreät: Kulttuurikasvatus ja erilaiset tapahtumat tarvitsevat tukea. Henkisen hyvinvoinnin lisä olisi tärkeää eteenkin tällaisen koronavuoden jälkeen. Oululaiset tarvitsevat kulttuuria, teatteria, taidetta, musiikkia, tapahtumia, yhdessäoloa ja ihmisyyttä tukevia kohtaamisia. Karsia voisi mahdollisesti erilaisten yhdistysten tuista – tukevatko kaikki tarkoitustaan?

Laila Vainio, Vihreät: Kulttuuripolitiikkaa Oulussa olisi hyvä toteuttaa nykyistä päämäärätietoisemmin. Esittävää taidetta olisi hyvä tukea enemmän, julkisia taidehankintoja tarvitaan enemmän. Lasten ja nuorten kulttuuritietoisuutta ja taidekasvatusta pitäisi kehittää määrätietoisemmin.

Tiina Niiranen, SDP: Kulttuuri nähdään monesti ensimmäisten joukossa, kun pitää säästää. Ajattelen tämän olevan lyhytnäköistä. Päinvastoin sitä on ulotettava kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja nähtävä hyvinvointivaikutukset pitkällä tähtäimellä. Lisäksi laittamalla voimavaroja yhteen saataneen myös säästöjä.

04 mainospaikat oulu kuntavaalikysely kulttuuritoimitus 1

* *

Yli kolmannes kuntien kulttuurimäärärahoista kohdistuu kirjastotoimeen. Millainen voisi olla 2020-luvun kirjasto? Miten kirjastoja pitäisi kehittää tulevina vuosina?

Sari Törmänen, Vihreät: 2020-luvun kirjasto voisi muistuttaa Helsingin Oodia, jossa on kirjojen lisäksi paljon muitakin palveluja. Uudenlainen kirjasto voisi olla eräänlainen koko kansan olohuone.

Mika Seppänen, Vihreät: Kirjastosta tulisi saada eväitä kirjailijan ammattiin. Kirjastoissa tulisi olla tunnettujen kirjailijoiden teemapäiviä, joissa aloittavien kirjoittajien palapeliä kasataan.

Martti Rytivaara, SDP: Kirjastot tulevat mitä luultavimmin integroitumaan osaksi asukastupatoimintaa, harrastajateatteria ym. kulttuuria sisältäviä palveluja. En ole alan ammattilainen, mutta ymmärrän että tilojen seisottaminen tyhjillään tai vähällä käytöllä on paras motiivi toiminnan tehostamiselle.

Sirpa Tarkkinen, SDP: Kirjoja siellä ainakin pitää olla, mutta myös kaupunkilaisten ohjausta digitaalisuuteen. Tämä korostuu jatkossa, kun eläkeikään tulevat sukupolvet, jotka ovat tottuneet nettihommiin, mutta toisaalta työelämästä ei saa enää uusia taitoja. Esteettömyys on erittäin oleellista, että kirjasto säilyy jatkossakin laajasti kaikkien kuntalaisten käytössä. Kirjastoa on tarkasti varjeltava kaupallisuudelta.

Jetta Huttunen, Vihreät: Kirjastoja voisi kehittää yhä enemmän kohti yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa.

Jari Aho, SDP: Kirjasto on myös ihmisten kohtauspaikka, ja tähän pitäisi kiinnittää myös huomiota. Kirjasto voi tuoda enemmän ihmisiä yhteen ja vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

03 rahaa kulttuurille oulu kuntavaalikysely kulttuuritoimitus

* *

Millä tavoilla Oulun kulttuurielämä ja kulttuurin tekijät ovat kärsineet korona-ajasta? Miten vahingot pitäisi korjata?

Sari Backman, Vihreät: Oulun valtuusto voisi ottaa vahvan yhteisen linjan kulttuurin tukemiseen yhdessä Business Oulun ja yritysten kanssa. Oululainen euroviisuedustaja toivottavasti tuo positiivista ajattelua kulttuurin aiheeseen.

Kalle Parviainen, Vihreät: Kaikki on suljettu ja peruttu. Vahinkoja voi perua järjestämällä megalomaaniset parin viikon hurlumhei-bileet heti koronan päätyttyä.

Vuokko Tuulikki Väänänen, SDP: Valtion tukipakettien lisäksi kuntien tulee tarjota taloudellista tukea ja auttaa uuden käynnistymisessä. Tällainen tuki voisi kuntatasolla olla määräaikainen tilavuokrien kohtuullistaminen ja työtilojen tarjoaminen. Kuntalaiset tulevat varmasti osallistumaan aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, kun se on turvallista.

Tuija Pohjola, SDP: Korostan edelleen kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Kulttuurin hyvinvointisuunnitelma on lausuntokierroksella ja siinä esiintuleviin asioihin tulee panostaa.

Heli Tuomainen, SDP: Kaupungin olisi syytä miettiä vaikka ensin tilavuokrien tarkistusta. Tai kaupunki ostaisi muutaman lipun arvottavaksi osallistuneitten kesken tuleviin näytöksiin, jahka koronarajoituksia puretaan niiltäkin osin.

Aino-Kaisa Manninen, Vihreät: Yksi keino voisi olla kaupungin sitoutuminen tilaamaan kulttuuripalveluita jollain rahasummalla seuraavien vuosien aikana sekä pitämään kulttuurimäärärahat nykyisellä tasolla tai väliaikaisesti jopa kasvattaa niitä. Koronan vaikutukset oululaiselle kulttuurielämälle tulee arvioida tarkkaan ja ohjata rahoitusta ja tukea eniten kärsineille.

05 oulu kuntavaalikysely kulttuuritoimitus by visit oulu b

* *

Mitkä ovat tärkeimmät kulttuuriin liittyvät kysymykset Oulussa alkavalla vaalikaudella? Mainitse 3–5 esimerkkiä.

Karoliina Niemelä, Vihreät

 1. Museo ja tiedekeskus Luupin tilaratkaisujen toteuttaminen.
 2. Kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden apurahojen kasvattaminen ja tilojen tarjoaminen toiminnalle.
 3. Kaupungin kulttuurilaitosten määrärahojen kasvattaminen, jotta perustoiminta voidaan säilyttää, lakisääteiset tehtävät toteuttaa ja toimintaa kehittää.
 4. Jatketaan hyviä käytänteitä lasten ja nuorten osallistumiseen erilaisiin kulttuuritapahtumiin, ja toteutetaan lapsille ja nuorille oma kulttuurikeskus.

Kaarina Torro, SDP

 1. Mitä kulttuuripääkaupunkihanke ja mahdollinen titteli tuo/vie?
 2. Miten pystymme tarjoamaan kulttuurielämyksiä mahdollisemman monelle?
 3. Miten saadaan nostettua omien kulttuurilaitosten, taiteilijoiden yms. paikallisten arvostusta?

Mervi Tervo, Vihreät

 1. Kulttuuripääkaupunkihankkeen jatko riippumatta siitä, saadaanko titteli Ouluun: miten tehty työ ja suunnitelmat hyödynnetään ja miten kulttuuri integroidaan vahvemmin oululaiseen sielunmaisemaan?
 2. Kulttuurin integraatio muihin toiminta-alueisiin. Oulussa on pitkä siilomaisen toiminnan perinne, josta pitäisi lopultakin päästä eroon.
 3. Nollasummapeliajattelusta on päästävä yhteisten tavoitteiden määrittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

Eero Tervonen, SDP

 1. Päättäjille lisää kulttuurihenkeä siten, että päätöksenteossa otetaan tosissaan kulttuurin tekijöiden ja seuraajien tarpeet.
 2. Valtakunnallisen erämuseon perustaminen Ouluun.
 3. Lastenkulttuurin korkean osaamisen ylläpito ja kehittäminen.
 4. Poikkihallinnollinen ja poikkitaiteellinen verkottuminen siten, että taide ja kulttuuri olisivat tasavertaisia osatekijöitä kuntalaisten palvelujen ja yhteisöllisyyden kehittymisessä, koska kulttuuri hoitaa, vahvistaa, eheyttää ja tuo terveyttä.

* *

Myös nämä kulttuurin kysymykset nostattivat kommentteja Oulussa

Keijo Valle, SDP: Tuntuu, että korkeakulttuuri ja massakulttuuri kärsivät, mutta ruohonjuuritasolla kulttuuri elää ja voi varsin hyvin. Ei kulttuuri koronaan kuole, ja hyvä niin.

Martti Rytivaara, SDP: Oululaiset pitää saada paremmin ideoimaan kulttuuria, oli se sitten hiihtoa tai teknotapahtumia. Mun Oululla olisi hyvä olla moderoitu some-alusta, jotta ideoista voisi kasvaa kulttuurin tuottamiseen sopivia tapahtumia.

Juho Lukkari, Vihreät: Kuinka turvataan Oulun yhden tunnetuimman maamerkin säilyvyys, kun Uusikatu 20 -talo puretaan ja Paska Kaupunni -graffitin paikka häviää?

Jaakko Kuusisto, Vihreät: Oulun kulttuuri ansaitsee oman lautakunnan. Sivistys- ja kulttuurilautakunta tulisi palauttaa kahdeksi erilliseksi lautakunnaksi. Nykyisen lautakunnan mahdollisuudet paneutua kulttuuriin ovat rajalliset; sivistystoimen asiaa on jatkuvasti paljon toimialan laajuuden vuoksi, ja lautakunta joutuu keskittymään pitkälti siihen.

Maijaliisa Pollari, SDP: Oululaiset kulttuurintekijät nyt esille kaupungin tapahtumiin. Ouluun voi kehitellä oman monikulttuurisen festaritapahtuman, joka koostuisi paikallisista osaajista.

Nina Patrikka, Vihreät: Haluaisin nähdä, että Ouluun perustetaan tulevina vuosina lasten ja nuorten oma teatteri.

Jukka Holtinkoski, SDP: Kalastuskulttuurin elvyttäminen ja sen mahdollistaminen rakentamalla Oulujokeen toimivat kalatiet olisi tärkeää.

Kuva: Visit Oulu
Grafiikka: Marita Salonen/Kulttuuritoimitus, Google Forms

EDIT 14.5.2021. Jutun alkua muokattu; leipätekstin toinen kappale lisätty.

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua