Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, joka perustuu henkilötietolakiin. Tämä seloste on tullut voimaan 10.5.2019, ja se täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Kulttuuritoimitus.fi / Kulttuuritoimitus Suomi Oy
Satakunnankatu 22 G 157
33210 Tampere

Yhteyshenkilö:
Marita Salonen, päätoimittaja
Puh. 0407533253

2. Rekisteröidyt

Rekisteri muodostuu Kulttuuritoimitus.fin toimittajien, kuvaajien ja muiden sisällöntuottajien, mainostajien, yhteistyökumppaneiden sekä median edustajien yhteystiedoista.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamisen, laskutuksen sekä yhdessä sovitun palvelun ylläpidon yhteydessä. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

4. Rekisterin sisältö

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavat tiedot:
Henkilö: nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Yritys/yhdistys: nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero.

Laskutustiedot, kuten tiedot ostetuista ja tarjotuista tuotteista/palveluista, asiakasyrityksen tilinumero sekä verkkolaskutusosoite.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriimme on talletettu tai ettei rekisterissämme ole häntä koskevia tietoja. Henkilö, joka haluaa tarkistaa itseään ja/tai yritystään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Näin voimme olla varmoja, että kyseessä on varmasti oikea henkilö.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Meillä saattaa olla rekisterinpitäjänä lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Taloushallintoon liittyvän rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto (kirjanpitolaki, luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Siksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja koskevaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen kautta tai tarjouspyyntökyselyn tai muun yhteydenoton kautta.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi- eikä muihinkaan tarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kulttuuritoimituksen toimituksen yhteystietosivulla ilmoitetut jäsenet, päätoimittaja sekä tilitoimisto Amaron Oy, www.amaron.fi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeus tietojen siirrossa on Visma-konsernin Netvisor-niminen taloushallinnon palvelu sekä sähköpostien lähetysohjelma Mailchimp, joissa rekisteritietoja saatetaan säilyttää tämän kansainvälisen yhtiön jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Heidän tietosuojaselosteisiinsa voi tutustua näistä linkeistä: https://community.vismasolutions.com/community/tietosuoja sekä https://mailchimp.com/legal/privacy/.

10. Evästeiden ja selailun seuranta

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -evästeitä, kuten kaikki tämän kävijämääriä anonyymisti rekisteröivän palvelun käyttäjät. Palvelu voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=fi

11. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään vain sähköisessä muodossa Netvisor- ja Mailchimp-palveluissa. Ainoastaan Kulttuuritoimitus Suomi Oy:n valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on vaitiolovelvollinen.

12. Muut oikeudet

Kulttuuritoimitus Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.