Kohti vaaleja! Turku II – lisäkyselyyn osallistuneiden ehdokkaiden vastaukset

02.06.2021
05 turku kuntavaalikysely kulttuuritoimitus by visit turku b 1280x640 1

Kuva: Patrick Selin / Visit Turku

KULTTUURIPOLITIIKKA | Turku ihmettelee Liedon lakkautettua kirjastoautoa ja toivoo terveyskeskuksista kulttuurireseptejä.

Kari Pitkänen

Kulttuuritoimitus kysyi kunnallisvaaliehdokkailta 5 kiperää kysymystä kulttuurielämän tilasta heidän kotikaupungissaan. Ehdokkaiden pyynnöstä avattuun lisäkyselyyn tuli yhteensä 59 vastausta, joista varmuudella 16 Turusta.

Kulttuuritoimituksen kuntavaalikysely lähetettiin toukokuun alussa eduskuntapuolueiden puoluetoimistojen kautta kuntavaaliehdokkaille viidessä kaupungissa. Kohdekaupungit olivat kulttuuripääkaupungiksi hakevat Oulu, Savonlinna ja Tampere sekä Helsinki ja Turku.

Alkuperäiseen kuntavaalikyselyyn tuli yhteensä 215 vastausta. Toukokuun puolivälissä avattuun jatkokyselyyn vastasi 59 ehdokasta, ja vastaukset jakaantuivat seuraavasti: Tampere 21, Turku 16, Oulu 18 sekä Helsinki ja Savonlinna kumpikin 1 vastaus. Muutamasta vastauksesta puuttui ehdokkaan kotikaupunki.

Helsingistä ja Savonlinnasta tulleet yksittäiset vastaukset on lisätty ko. kaupungin alkuperäiseen kuntavaalijuttuun. Tampereelta, Turusta ja Oulusta saaduista kommenteista on koostettu erilliset jatkojutut. Niitä vastauksia, joissa ehdokas kielsi nimensä julkaisun, ei ole käytetty lainkaan.

Lue Turun ehdokkaiden aiemmat vastaukset täältä. Lue kaikki Kohti vaaleja! -sarjan jutut täältä.

* *

Mikä tai mitkä kulttuurin alat tarvitsisivat enemmän julkista tukea Turussa? Mistä voisi karsia?

Joonas Jormalainen, Vasemmistoliitto: Erityisesti vapaan taide- ja kulttuurikentän toimijat tarvitsevat tukea, koska korona on kurittanut alaa pahasti. Lisäksi useilta teattereilta uhkaa lähteä tilat alta ja kuvataiteilijoilla on ollut jo pitkään pulaa työhuoneista. Näin kriittisessä tilanteessa en lähtisi missään nimessä karsimaan taidealan tukia.

Anna Mäkipää, Vasemmistoliitto: Pienet, ammattimaiset toimijat tarvitsisivat kaupungin tukea enemmän. Nyt kriittinen tilakysymys pitää ratkaista pitkäaikaisesti ja taiteen tekijöitä kuunnellen. Myös omaehtoista taiteen ja kulttuurin tekemistä pitää tukea. Karsia voi kaupungin turhista investoinneista ja rakennushankkeista, jotka eivät pysy budjetissaan, esimerkkinä Logomon silta.

* *

Yli kolmannes kuntien kulttuurimäärärahoista kohdistuu kirjastotoimeen. Millainen voisi olla 2020-luvun kirjasto? Miten kirjastoja pitäisi kehittää tulevina vuosina?

Elena Svahn, Vihreät: Mielestäni kirjaston nykyiset toiminnot tulee säilyttää vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin tälläkin hetkellä. Kirjastot ovat linkki kansalaisten, tiedon ja sivistyksen välillä. Näen tarpeen vahvistaa tätä roolia myös tulevaisuudessa esimerkiksi mahdollistamalla ja edistämällä kansalaistiedeprojekteja yhteistyössä tieteellisten kirjastojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Eva-Liisa Raekallio, Vasemmistoliitto: Kirjastojen tehtävä on nähdäkseni tiedon tasa-arvoinen ja sitä lisäävä jakaminen. Se voi joillekin myös olla päivän ainoa kohtaaminen. Kirjastotyöntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ei saa enää vähätellä. Kirjastojen pitää olla mukana digikehityksessä tarjoten myös e-kirjoja, mutta niiden lukumäärää ei pidä enää vähentää tai kirjastopalveluja muuten heikentää, kuten Turussa mutta myös Liedossa on tapahtunut. Liedon kirjastoautotoiminta lopetettiin säästösyistä, vaikka myöhemmin ilmeni kuntatalouden olevan siellä reippaasti ylijäämäinen, eikä kirjastoautoa olisi tarvinnut lakkauttaa. Kirjastotoimea, kuten koko kulttuuritoimea on kehitettävä viisaasti, perustehtävä ja sitä käyttävät ihmiset edellä.

Jukka Oksa, Vasemmistoliitto: Kulttuurin kokoontumispaikka, lehtien lukupaikka, jokamiehen tietopalvelu ja lainauspaikka, jossa on hyvä valikoima erityisesti kotimaista kirjallisuutta.

* *

Millä tavoilla Turun kulttuurielämä ja kulttuurin tekijät ovat kärsineet korona-ajasta? Miten vahingot pitäisi korjata?

Ari-Pekka Savén, Vasemmistoliitto: Tietysti kulttuurielämälle ja kulttuurin tekijöille pitää antaa enemmän rahallista tukea, mutta lisäksi pitäisi järjestää myös tiloja kulttuurin tekijöiden käyttöön.

Niina Ratilainen, Vihreät: Kulttuurin tekijät ovat menettäneet toimeentuloa ja siitä johtuen tämä aika on ollut heille myös henkisesti raskasta. Vahingot pitää korjata niin, että kulttuuri tekeminen palautuu. Kuntien pitää viestiä kulttuurin ammattilaisille, että tulevaisuus on jatkossa varmempaa ja valoisampaa. Turussa pitää tehdä päätöksiä kuvataiteen ja esittävän taiteen tiloista. Kulttuuritapahtumia pitää avata turvallisesti ja niiden kokemiseen kannustamisessa voi kunnalla olla iso rooli. Minusta kunnan pitäisi suorastaan innostaa asukkaitaan mahdollisimman paljon kokemaan kaikkea sitten kun se on mahdollista. Ehkä koronan jälkeen alamme taas muistamaan kulttuurin hyvinvointivaikutukset, ja kunnan terveyskeskuksissa aletaan myöntää kulttuurireseptejä.

Mervi Uusitalo-Heikkinen, Vasemmistoliitto: Perusrahoitus kuntoon, ei silppurahoitusta. Valtion koronarahoitus pitää suunnata oikein. Vapaan sektorin intendentti voisi olla hyvä ajatus.

Minna Sumelius, Vasemmistoliitto: Kaupungin tulee paikata valtion vajavaisesti hoitamaa esiintyvän taiteen ja tapahtuma-alan pelastustyötä myöntämällä ansionmenetyksille perustuvaa hätäaputukea kaikille yli 50 prosenttia tuloistaan pandemia-aikana menettäneille taiteen vapaan kentän toimijoille ja freelancereille. Tilaongelmaan on vastattava: Rettigin vanhalle tupakkatehtaalle on perustettava taiteen talo, tilansa menettämässä oleville taideryhmille kuten Turun Ylioppilasteatteri, Teatteri Mundo, Taidegraafikoiden paja, Kamarikuoro Key Ensemble, Barker-teatteri ja Barkerin taiteilijat, on tarjottava uudet tilat. Myös lähiöihin on perustettava kulttuurikeskuksia. Kaupungin on otettava erityiselle vastuulleen myös kulttuurintekijöiden työllistäminen. Yksi keino tähän olisi kaupungin työntekijöiden palkitseminen kulttuurikorteilla.

* *

Mitkä ovat tärkeimmät kulttuuriin liittyvät kysymykset Turussa alkavalla vaalikaudella? Mainitse 3–5 esimerkkiä.

Rauni Niinimäki, Vasemmistoliitto

  1. Pärjäävätkö pienet teatterit?
  2. Musiikintekijöitten mahdollisuus esiintymisiin.
  3. Taiteilijoiden työtilat saatava kuntoon.

Jussi Fredriksson, Vihreät

  1. Taiteen vapaan kentän tilaratkaisu (Taiteen talo)
  2. Taiteen ja kulttuurin avustustason korottaminen
  3. Musiikkitalon rakentaminen

Paco Diop, Vasemmistoliitto

Minulle on erittäin tärkeää, että Turussa olisi Turku United Artsin kaltaisia hankkeita. Tarkoituksena olisi ohjata lapsia ja nuoria kehittämään projektia lapsi ja nuorisolähtöisesti heidän itse valitsemistaan teemoista, jotka koskevat Turkua tavalla tai toisella. Sellainen projekti rakentaa yhteiskunnallisia siltoja eri kielten ja kulttuurien välillä Turussa sekä ennaltaehkäisee pahoja ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä nuorten elämässä.

Riikka Oksanen, Vasemmistoliitto

  1. Tilakysymys ja kaupungin tuki olemassa oleville taiteen tekijöille.
  2. Kaupungin eri osien yhteisöllisen tekemisen tuki. Kaupunginosaviikkojen järjestäminen.
  3. Kaupungin asukkaiden mukaan saaminen kulttuurin tekemiseen. Osallistuva kulttuurikaupunkilainen.
  4. Rakennusperinnön ja kulttuuriperinnöstä kunnioittaminen Turun vanhassakaupungissa.

* *

Myös nämä kulttuurin kysymykset nostattivat kommentteja Turusta

Juha Laaksonen, Vasemmistoliitto: Kulttuuri tarjoaa elämyksiä ihmisille. Siitä pitää saada vapaasti nauttia. Se on sitä sielujen sinfoniaa toisille ihmisille.

Marjaana Mäkinen, Vihreät: Teatterit, museot, elokuvasalit ja kirjastot olisi jo mahdollista avata turvallisesti ja se tulisi tehdä mahdollisimman pian. Itse olen kaivannut kuoroharjoituksiin pääsemistä ja esiintymistäkin. Toivottavasti syksyllä elämä palaisi jo normaaliksi kulttuurin tekemisen ja kulttuurista nauttimisen suhteen.

Max Rauvola, Vasemmistoliitto: Kolmannen sektorin tuki olisi lisärahoituksen tarpeessa.

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua